บทเรียนที่ 13

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

 

  1. การใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณ

         การใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล การคำนวณและจัดเรียงข้อมูลเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของไมโครซอฟต์เอกซ์เซล ซึ่งเมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง Start เลือก Programs Office และ Microsoft Office Excel จะพบหน้าต่างการทำงานของซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล

           1.1   การคำนวณ การคำนวณในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลสามารถทำได้โดยการใช้สูตรฟังก์ชันซึ่งคล้ายคลึงกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

               (1) เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ

                   +       คือ      บวก

                   -        คือ      ลบ

                   *        คือ      คูณ

                   /        คือ      หาร

                   %      คือ      เปอร์เซ็นต์

                   ^        คือ      ยกกำลัง

                   =       คือ      เท่ากับ

                   >       คือ      มากกว่า

                   <       คือ      น้อยกว่า

                   > =    คือ      มากกว่าหรือเท่ากับ

                   < =    คือ      น้อยกว่าหรือเท่ากับ

                   < >    คือ      ไม่เท่ากัน

                   ( )      คือ      วงเล็บ

                   &       คือ      นำข้อความตั้งแต่ 2 ข้อความมารวมกัน

                   :        คือ      ถึง

                (2) หลักการเขียนสูตรในไมโครซอฟต์เอกซ์เซล   มีหลักการดังนี้

                   - ต้องพิมพ์เครื่องหมาย = ในช่องคำนวณก่อนเสมอ

                   - สูตรในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลจะเขียนในบรรทัดเดียว

                   - สูตรในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลไม่สามารถสร้างเป็นเศษส่วนได้

                   - ในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลจะมีการลำดับความสำคัญของเครื่องหมายโดยเครื่องหมายที่มีลำดับแรกจะถูกคำนวณก่อน

                   1.( )    2. %   3. ^    4.*และ/     5.+และ-

               (3) ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้สูตร

                   1) คลิกที่เซลล์ช่องผลรวมของเครื่องเขียน  แล้งพิมพ์สูตรลงในช่องดังกล่าว ซึ่งในที่นี้จะหาผลรวมของราคาสมุด โดยใช้สูตร = C2*D2

                   2) กดปุ่ม Enter บนแผงแป้นอักขระ จะได้ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

                (4) การฟังก์ชันในการคำนวณ

                   1) คลิกเซลล์ที่ต้องการให้ปรากฏผลรวม แล้วพิมพ์ฟังก์ชัน โดยในที่นี้ต้องการหาผลรวมของเซลล์  E2 ถึง E7 จึงพิมพ์ = SUM (E2:E7)

                   2) กดปุ่ม Enter บนแผงแป้นอักขระจะปรากฏผลลัพธ์

            1.2 การจัดเรียงข้อมูล

               1) คลิกเมาส์เลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการจัดเรียงข้อมูล

               2) คลิกคำสั่ง Data แล้วเลือก Sort

               3) เลือกรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลโดยคลิก ascending เมื่อต้องการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก และคลิก descending เมื่อต้องการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

               4) คลิกปุ่มคำสั่ง  OK    

  1. การใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนองาน 

        ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ มีให้เลือกใช้งานกันหลายโปรแกรม ส่วนช่องทาง

การนำเสนอผลงานมี 2 ช่องทาง คือ แบบออฟไลน์ (offline) โดยรวมใช้โปรแกรม PowerPoint นำเสนองานหรือโปรแกรมสร้างสื่อ CAI เป็นต้น และช่องทางแบบออนไลน์ (online) คือใช้เว็บไซต์ในการนำเสนองานดังตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้

        1.Microsoft PowerPoint (ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์)เป็นสุดยอดโปรแกรมนำเสนอข้อมูล(พรีเซนเตชั่น) ที่มีผู้ใช้มากเพราะใช้งานได้ง่ายที่สุด

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ powerpoint2010

             2.Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมลักษณะ multimedia ที่ใช้สร้างบทเรียน CAI เพื่อช่วยในการเรียนการสอน

 

    à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ macromedia authorware 7.0

         3.Swish 2.0 หรือ Swish 3D เป็นโปรแกรม Multimediaที่ใช้สร้างไฟล์ .swf หรือ Flash ในการนำเสนอผลงาน SPECIAL Effect เกี่ยวกับภาพและตัวหนังสือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ swish 2.0 

       4.Adobe Acrobat เป็นโปรแกรมที่รองรับการใช้งานเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF เพื่อใช้งานทางด้านเว็บไซต์

 

    à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ adobe

 5.Facebook เฟสบุ๊ค คือ บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต สามารถเขียนบทความ แชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์และกิจกรรมอื่นๆ เป็นที่นิยมกันอย่างมาก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook 

 

6.Twitter.com ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก (Blog) เกี่ยวกับบทความ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ twitter

7.Wordpress.com เป็นโปรแกรมสำหรับทำบล็อก เป็นที่นิยมของบล็อกเกอร์ทั่วโลก รวมทั้งคนไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wordpress logo 

     8.Blogger.com & Blogspot.com Blog มาจากคำว่า Webblog: ''Webblog'' หมายถึงเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บสามารถบันทึก บทความ รูปภาพ วีดีโอ ของตนเองลงบนเว็บไซต์ได้ทันที

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ blogger    

9.Hi5.com (ไฮไฟว์) เป็นเว็บไซต์ Social Network สามารถสร้างประวัติส่วนตัวแล้วแสดงบนโลกออนไลน์

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ hi5

10.Slide.com เป็นเว็บไซต์ที่ฝากรูปเพื่อที่จะนำมาทำภาพสไลด์โชว์หน้าเว็บแบบง่ายๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ slide.com