บทเรียนที่ 10

การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Chat)

 

การสนเทนาบนเครือข่าย

        การติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต  นอกเหนือจากการใช้อีเมลแล้ว ยังสามารถสนทนาพูดคุยกันได้  โดยใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไป  เช่น  พิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ด 

การพูดคุยผ่านไมโครโฟน  และการพูดคุยผ่านเว็บแคมซึ่งสามารถมองเห็นหน้าตาผู้สนทนา  รวมถึงสามารถส่งไฟล์ข้อมูล  ข้อความภาพและเสียงไปให้คู่สนทนาขณะพูดคุยกันได้  เป็นต้น ซอฟต์แวร์สนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม เช่น  เอ็มเอสเอ็น  เมสเซนเจอร์ (MSN Messenger)  ไอซีคิว (ICQ)  เป็นต้น  ตัวอย่างการสนทนาบนเครือข่าย ด้วยซอฟต์แวร์  เอ็มเอสเอ็น  เมสเซนเจอร์ (MSN Messenger)  มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกปุ่มคำสั่ง  start  >  All Programs  >  Windows Live  >  Windows Live Messenger  หรือ  ดับเบิลคลิกไอคอน  ..... บนหน้าต่างทำงาน
  2. ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน
  3. คลิกปุ่มคำสั่ง ลงชื่อเข้าใช้
  4. คลิกลงบนรายชื่อเพื่อนที่ต้องการสนทนาด้วย แล้วเลือกส่งข้อความด่วน
  5. พิมพ์ข้อความสนทนาลงไปยังช่องว่างด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Enter  บนคีย์บอร์ด  จะปรากฎข้อความสนทนาที่หน้าต่างด้านบน ถ้าคู่สนทนาส่งข้อความตอบกลับมา ปุ่มคำสั่งซอฟต์แวร์จะกระพริบและมีเสียงเตือนให้อ่านข้อความ

 

แชท (Chat) คืออะไร

 

        การพูดคุยสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนับเป็นบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเน็ตทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากการพูดคุยกันด้วยการพิมพ์มาเป็นการสนทนาด้วยเสียง โทรศัพท์ นับเป็นสิ่งที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีเสน่ห์อย่างยิ่ง

 

        ไออาร์ซี (Internet Relay Chat : IRC)  คือ กลุ่มโปรแกรมสำหรับสนทนาผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยการส่งข้อความ (message) จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ทันที กลุ่มสนทนาอาจมีมากกว่า 2 คนขึ้นไปโปรแกรมจะแสดงให้ทราบว่า มีใครบ้างกำลังร่วมสนทนากันอยู่บ้าง ไออาร์ซี เป็นกลุ่มโปรแกรมที่พัฒนามาจากพื้นฐานของโปรแกรมTalk บนระบบปฏิบัติการยู นิกส์ (UNIX)และนิยมเรียกกันว่า Chat ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมสนทนาผ่านเครือข่ายมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้ในการพูดคุยสนทนากันที่น่าสนใจหลายโปรแกรม  เช่น

                            - โปรแกรมไอซีคิว (ICQ-I Seek You)

                            - โปรแกรมเพิร์ช (Pirch)

                            - เอ็มเอสเอ็น เมสเซ็นเจอร์(MSN Messenger)

                            - ยาฮู เมสเซ็นเจอร์ (Yahoo Messenger) 

 

วิวัฒนาการของโปรแกรมแชท

 

        ยุคที่หนึ่ง

           - ยุคของการกำหนด internet นับตั้งแต่โลกของ internet กำเนิดขึ้น ระบบปฏิบัติการในยุคแรกๆ ของการเชื่อมโยงเครือข่าย คือระบบปฏิบัติการ Unixซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมา

เพื่อใช้งานกับเครือข่าย internet การเชื่อมโยงเครือข่าย

           - เข้าสู่ในยุคแรก จะใช้ modem ในเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย ซึ่งข้อจำกัดของเทคโนโลยีในยุคแรกๆ คือ ความเร็วในการส่งข้อมูลของสื่อสัญญาณ ขนาดของเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ความเร็วในการประมวลผลของตัว CPU 

           - การเชื่อมต่อจะเป็นไปในลักษณะ ระหว่างโครงข่ายด้วยกันเอง เช่น การเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยอื่น การติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสารระหว่างกันนั้นจะใช้ Protocol IRC 

ซึ่งเป็น Protocol ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารขึ้นมา ผู้ใช้งานจะพิมพ์ข้อความในลักษณะ Text Mode แล้วผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในคำสั่งพื้นฐานในการส่งข้อความ

 

        ยุคที่สอง

           - ยุคของโปรแกรมเสมือน นับตั้งแต่ บริษัท Apple ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Mac OS ขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง แมคอินทอร์ช ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะเป็น Virtual ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมเสมือน คือการใช้ภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสั่งงานได้ ผิดจากระบบปฏิบัติการ Dos ในยุคต้นๆที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจคำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Text Mode

           - ระบบปฏิบัติการแบบ Virtual นี้ บริษัท Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อจนได้รับความนิยม ในชื่อระบบปฏิบัติการ Windows  

           - การพัฒนาโปรแกรม Chat ในยุคนี้ก็มีการพัฒนาไปในลักษณะรูปแบบ Virtual โปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ โปรแกรม IRC, Pirch98, ICQ, MSN, Yahoo Messenger

 

        ยุคที่สาม

           - ยุคของภาพและเสียง ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เนื่องจากยุคนี้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล มีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสัญญาณให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่น ADSL, ISDN, ATM

           - เมื่อมีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น การส่งข้อมูลจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นตาม จึงเป็นที่มีของการพัฒนาโปรแกรมทางภาพ และเสียงขึ้นมา เช่น โปรแกรม Camfrog, Msn V.9 ขึ้นไป, Yahoo Messenger, Skype ฯลฯ